אוגדן רמזים


גיזרו באמצעות מספריים
את תשע התמונות של קברניטי המדינה.
מקמו אותן על גבי שולחן, בהתאם לאילוצים המפורטים בגלויה.
התוצאה שתתקבל היא:

על פי ההוראות בגלויה,
חברו את הטור הימני (הסיפרה 2)
עם הטור האמצעי (הסיפרה 3),
ומהסכום הפחיתו את הטור הימני (הסיפרה 5) –
בסך הכל תתקבל הסיפרה: 0 (אפס).


 

ראשית, עליכם להשלים את הטבלה: כל משבצת בטבלה היא גם סימן וגם אות עברית,
וכך ניתן למצוא את המיפוי בין הסימנים לאותיות.
כדי למצוא את האותיות בעברית, בסך הכל יש לכתוב את כל האותיות של ה-א״ב העברי לפי הסדר.
כלומר בשורה הראשונה (מימין לשמאל) האותיות הן: א, ב, ג, ד, ה
בשורה השנייה האותיות הן: ו, ז, ח, ט, י – וכן הלאה. חלק מהאותיות כבר מופיעות בטבלה.
כעת יש להבין איזה סימן יש בכל משבצת, ואת זה עושים באמצעות הסקת מסקנות:
הסימן בכל משבצת מורכב משני מאפיינים – מאפיין של השורה ומאפיין של הטור.
למשל, המאפיין של השורה הראשונה הוא שלכל הסימנים יש "איקס" גדול עליהם, המאפיין של השורה השנייה הוא שלכל הסימנים יש "פלוס" גדול עליהם, וכן הלאה.
כמו כן, המאפיין של הטור השמאלי הוא שכל הסימנים בו מכילים עיגול. המאפיין של הטור הבא אחריו הוא שכל הסימנים בו מכילים משולש, וכן הלאה.
כלומר, אם משלבים את המאפיינים של השורה והטור מקבלים סימן ייחודי לכל משבצת.
למשל, הסימן הייחודי של המשבצת הימנית העליונה הוא עיגול ועליו "איקס". הסימן הזה שווה לאות א. הסימן הייחודי של המשבצת הבאה (ששווה לאות ב שכבר כתובה בה), הוא משולש ועליו "איקס". המשיכו באופן דומה עד שתשלימו את הטבלה כולה:

כעת, כל שנותר הוא לפענח את הצופן המופיע על גבי לשונית מארז המשחק:

הטקסט המפוענח הוא:
באיזה יום בשבוע פרצה מלחמת יום כיפור?

התשובה היא כמובן: 7 (יום שבת)


שימו לב לרצף הקווים המופיעים על גבי לשונית מארז המשחק:

כעת, תרגמו את הקטעים הצבעוניים לאותיות המתאימות להם.
למשל, קטע כתום אופקי – מתאים לאות כ'.
קטע ירוק אנכי – מתאים לאות מ'. 

הטקסט המפוענח הוא:
כמה חיילים כאן ?

התשובה היא כמובן: 6


בכל אחת משלושת הטבלאות התחתונות, עליכם לסמן את מיקום הסמל הצבאי המופיע מתחת לכל מטריצה, כפי שמופיע בכל ששת המטריצות יחדיו. אם תסמנו באופן נכון, תתקבל התוצאה הבאה:

התשובה היא כמובן: 5


שימו לב ללקט המודיעין ולשלושת הסימונים הצבעוניים המופיעים בו.
כמו כן, ברשותכם כרטיס צבעוני הנתון בערכת המשחק:

גיזרו את הכרטיס באמצעות מספריים
לפי הקווים המסומנים, והצמידו ללקט המודיעין בהתאם לסימונים המופיעים עליו.
תתקבל התוצאה הבאה:

כעת, שימו לב לאותיות המופיעות בכל אחת מקצות
שימו לב שכל אחד מקודקודיו של כל צורה מצביע על אות כלשהי בקלט המודיעין.
נסו להרכיב מילים מהאותיות הללו – לכל צורה מילה נפרדת.
מהצורה האדומה תתקבל המילה: "שתים",
מהצורה הירוקה תתקבל המילה: "שלוש",
ומהצורה הכחולה תתקבל המילה: "ארבע".

על פי ההוראות בכרטיס, חברו את שלושת הספרות שקיבלתם.
התשובה היא כמובן: 9


גיזרו באמצעות מספריים את חלקי המסלולים
והרכיבו כל אחד מהמסלולים בהתאם לצורתו ולסדר הצבעים בהתאם להוראות.
שימו לב שבכל מסלול משתמשים באותם החלקים.
המסלולים המתקבלים הם:

על פי ההוראות בגלויה, חברו את שלושת הספרות שקיבלתם.
התשובה היא כמובן: 9


 

השתמשו בסרגל ובקנה המידה בתחתית מפת 'רענן'
כדי למצוא את הנקודה היחידה על גבי המפה המקיימת את שלושת התנאים:
מרוחקת 400 מטרים מ-A5
מרוחקת 600 מטרים מ-B8
מרוחקת 800 מטרים מ-F10
אם תשרטטו את הקווים באופן נכון, תתגלה תמונת המצב הבאה:

הטנק הנמצא בנקודה D2 הוא היחיד המקיים את שלושת התנאים.
הצריח של טנק זה פונה אל השעה 6, כפי שנרמז על ידי השעון בצד ימין של הגלויה.

התשובה היא כמובן: 6


הרמז הטוב ביותר לפתרון החידה הזו הוא:
הסתכלו היטב על התמונה של שרוליק.
רואים את הקווים והנקודות השזורים בדמותו של שרוליק?
זהו למעשה קוד מורס, כפי שנרמז בדקלום.

השתמשו באינטרנט על מנת למצוא את המיפוי של קוד מורס בשפה העברית:כעת קראו שוב את הדקלום,
ובכל פעם שמופיע בו פריט לבוש או איבר כלשהו של שרוליק –
בחנו את התמונה ונסו לתרגם את הממצאים באמצעות קוד המורס. 

תתקבל המילה: שתים.
כלומר התשובה היא כמובן: 2


בצידה הימני של הגלויה מופיעים מגני דוד שונים – שימו לב שלכל אחד מהם צלעות מודגשות שונות.
כל מגן דוד שכזה מתאים לצורה הנמצאת לימינו – כלומר לריבוע שחור ספציפי מתוך תשעה הריבועים האפשריים.

בצידה השמאלי של הגלויה מופיעה סדרה של ארבע מטריצות ריבועים –
בכל אחת מהמטריצות יש מספר ריבועים מושחרים.
נסו לשלב מספר צורות מהצד הימני של הגלויה, כדי לקבל את המטריצה המדוייקת מהצד השמאלי.
אם תצליחו – תקבלו אות בשפה העברית.
המשיכו באותו אופן למטריצה השניה, השלישית והרביעית – ותקבלו שם של סיפרה.

שם הסיפרה שתתקבל היא: ארבע.
כלומר התשובה היא כמובן: 4


הרמז הכי טוב לפתרון החידה הזו הוא:
התחילו מהסוף והתקדמו להתחלה.
כלומר, על מנת למצוא את המסלול הנכון כדאי לבדוק קודם כל את ציר המדרון החולי,
כיוון שיש רק אחד כזה.
לאחר מכן כדאי לבדוק את דרכי העפר,
ולראות האם יש דרך לצעוד במדרון החולי לאחר שצעדנו בדרך עפר.
כך, מן הסוף אל ההתחלה, ניתן לגלות את מסלול הנכון.

המסלול הנכון הוא:
בודפשט, מסרק, אורקל, מילאנו, כתובה.

כעת, שימו לב לאותיות המודגשות
בכל אחד משמות המעוזים.
אגדו יחדיו את האותיות המודגשות ותקבלו שם של סיפרה – שמונה.
התשובה היא כמובן: 8


מספר הטלפון המתקבל מכל עשרת הגלויות, לפי סדר הפתרונות:
076-5996248