פריט מידע מס' 3 שזלג אל התוקפים:

שתי ספרות נכונות אך ממוקמות לא נכון - 463